Cabcher

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is voor het laatst herzien op 12 december 2022.
 1. INVOERING

  Cabcher (“applicatie”) eigendom van en beheerd door NEGUP SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED (“wij”, “ons” of “onze”) heet u welkom.

  Wij bieden u toegang tot onze diensten via onze “Applicatie”. die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt, met of zonder kennisgeving aan u. Wij raden u ten zeerste aan om deze Algemene Voorwaarden door te nemen. Door deze Applicatie te openen en te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden en ons Privacybeleid, die hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen, hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat dat u wettig gebonden bent (gezamenlijk deze “Overeenkomst”). Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, gebruik de Applicatie dan niet.

 2. DEFINITIES

  • “Overeenkomst” verwijst naar deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en andere documenten die door de Applicatie aan u worden verstrekt;
  • “Dienst” or “Diensten” verwijst naar elke hieronder weergegeven dienst, die wij vanuit onze Applicatie kunnen aanbieden.
  • “Gebruiker”“U” en “Uw” verwijzen naar de persoon die toegang heeft tot de applicatie voor het afnemen of gebruiken van een dienst van ons. Gebruiker omvat het bedrijf, partnerschap, eenmanszaak, persoon, rechtspersoon of vereniging die diensten van deze Applicatie afneemt;
  • “Wij”, “ons”, “ons” en “Bedrijf” zijn verwijzingen naar  NEGUP SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED  gevestigd op W126, 3rd Avenue, Anna Nagar, Chennai, India – 600040
  • Applicatie”  betekent en omvat  “Cabcher” en elke daaropvolgende Applicatie/website van het Bedrijf of een van zijn dochterondernemingen;
  • Gebruikersaccount”  betekent een elektronische account die voor de klant is geopend om gebruik te maken van verschillende diensten die via de applicatie worden aangeboden;
 3. INTERPRETATIE

  • Alle verwijzingen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd, en het woord “omvat” moet worden geïnterpreteerd als “zonder beperking”.
  • Woorden die hierin worden gebruikt, ongeacht het aantal en geslacht dat specifiek wordt gebruikt, worden geacht en geïnterpreteerd als elk ander getal, enkelvoud of meervoud, en elk ander geslacht, mannelijk, vrouwelijk of onzijdig, al naar gelang de context vereist.
  • Verwijzingen naar een statuut, verordening of andere wet omvatten alle verordeningen en andere instrumenten en alle consolidaties, wijzigingen, heropvoeringen of vervangingen die op dat moment van kracht zijn.
  • Alle kopjes, vetgedrukte tekst en cursief (indien aanwezig) zijn uitsluitend ter referentie ingevoegd en definiëren geen limiet, of hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 4. INLEIDING EN TOEPASSINGSGEBIED

  • Toepassingsgebied:: These Terms govern your use of the Application and the Services. Except as otherwise specified, these Terms do not apply to Third-Party Products or Services, which are governed by their terms of service.
  • Geschiktheid: Bepaalde diensten van de Applicatie zijn niet beschikbaar voor minderjarigen jonger dan 18 jaar of voor gebruikers die om welke reden dan ook door ons zijn geschorst of verwijderd uit het systeem.
  • Elektronische communicatie: Wanneer u deze applicatie gebruikt of e-mails en andere elektronische communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. Door te verzenden, gaat u ermee akkoord dat u elektronisch een antwoord van ons ontvangt in hetzelfde formaat en dat u kopieën van deze communicatie kunt bewaren voor uw administratie.
 5. DIENSTEN

  Bij Cabcher bieden we u zorgvuldig ontworpen cloudgebaseerde taxidispatchsoftware, waarbij we een taxibeheersysteem aanbieden.

 6. WIJZIGINGEN AAN DE DIENST

  Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van de Voorwaarden (gezamenlijk “Wijzigingen”) op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen door een e-mail te sturen naar het adres dat is vermeld in uw Account of door een herziene versie van de Voorwaarden te plaatsen waarin de Wijzigingen in de toepassing ervan zijn opgenomen. Als u de site blijft gebruiken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee akkoord gaat.

 7. REGISTRATIE

  Als u deze Applicatie anoniem bezoekt, hoeft u geen gebruikersnaam aan te maken. Maar om toegang te krijgen tot bepaalde bronnen, moet u mogelijk specifieke informatie verstrekken, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bedrijfsnaam, e-mailadres van het bedrijf, bedrijfsadres, enz., en moet u een gebruikers-ID en wachtwoord aanmaken om een account aan te maken.

  U gaat ermee akkoord dat de informatie die u verstrekt in verband met het aanmaken van een account juist is en dat u uw informatie actueel zult houden. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van al uw gebruikersnamen, wachtwoorden en registratiegegevens (zoals unieke account-ID’s of historische factuurgegevens), en u bent als enige verantwoordelijk voor elk gebruik (al dan niet geautoriseerd) van uw accounts. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde activiteiten met betrekking tot uw accounts of andere inbreuken op de beveiliging. Wij kunnen naar eigen goeddunken al uw gebruikersnamen en wachtwoorden op elk moment, met of zonder voorafgaande kennisgeving, opschorten of beëindigen.

 8. OPLICHTING, SPAMMING OF MISLEIDING VAN GEBRUIKERS

  Wij zijn van mening dat NEGUP SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED een schone plek moet blijven en we werken er hard aan om het betrouwbaar en nuttig te maken voor onze gebruikers. Daarom tolereren we geen illegale activiteiten, oplichting, spam of pogingen om andere gebruikers te misleiden om voordeel te behalen, gratis werk te krijgen of anderen te vragen acties uit te voeren die niet legaal zijn. We monitoren veel zaken in de backend en zodra we vreemd gedrag opmerken, zetten we dergelijke accounts in de wacht en nemen we contact op met de eigenaar. In gevallen waarin we er 100% zeker van zijn dat een gebruiker heeft geprobeerd een illegale activiteit uit te voeren, zullen we een dergelijk account onmiddellijk beëindigen.

 9. LEVERING

  De Dienst (inclusief eventuele verbeteringen, upgrades of updates) wordt door het Bedrijf via Software aan de Gebruiker overgedragen. Het Bedrijf zal zijn dienst integreren met het huidige Platform van de Gebruiker.

 10. INDIENING VAN GEBRUIKER

  Inhoudelijke verantwoordelijkheid.

  Wanneer u Cabcher gebruikt, gaat u ermee akkoord zich te houden aan de inhoudsrichtlijnen die zijn vermeld in onze voorwaarden en privacybeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor de door u ingediende inhoud.

  Gebruik geen inhoud die:

  • bevat ongemanierde, godslasterlijke, beledigende, racistische of haatzaaiende taal of uitdrukkingen, tekst, foto’s of illustraties die pornografisch of van slechte smaak zijn, opruiende aanvallen van persoonlijke, raciale of religieuze aard
  • lasterlijk, bedreigend, kleinerend, opruiend, vals, misleidend, frauduleus, onnauwkeurig, oneerlijk is, grove overdrijving of ongefundeerde beweringen bevat
  • de privacyrechten van derden schendt, onredelijk schadelijk of aanstootgevend is voor een individu of gemeenschap
  • discrimineert op grond van ras, religie, nationale afkomst, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap, of verwijst naar dergelijke zaken op een manier die bij wet verboden is
  • een gemeentelijke, staats-, federale of internationale wet, regel, regelgeving of verordening schendt of op ongepaste wijze aanmoedigt
  • gebruikt of probeert de account, het wachtwoord, de dienst of het systeem van iemand anders te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door de Gebruiksvoorwaarden; uploadt of verzendt virussen of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve bestanden
  • verzendt herhaalde berichten met betrekking tot een andere gebruiker en/of maakt denigrerende of beledigende opmerkingen over een andere persoon of herhaalt eerdere plaatsing van hetzelfde bericht onder meerdere e-mails of onderwerpen
  • Informatie of gegevens die onrechtmatig zijn verkregen

  Dergelijke ingediende inhoud zal door ons worden geweigerd. Bij herhaalde overtredingen behouden wij ons het recht voor om de toegang van gebruikers tot onze diensten zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.

 11. BEPERKTE GARANTIE

  Door deze toepassing:

  • Wij bieden u de mogelijkheid om gebruik te maken van de aangeboden producten en diensten via onze applicatie.
  • Wij bieden geen enkele garantie dat de product- en servicebeschrijvingen accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een Product of Dienst die door de Applicatie wordt aangeboden niet is zoals beschreven, is uw enige remedie ons te informeren over de Diensten zodat we verdere actie kunnen ondernemen.
 12. BETALING/VERGOEDING

  • Op alle aankopen van software/diensten die beschikbaar zijn in de applicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
  • Bij het verstrekken van uw gegevens moet u voorzichtig zijn en garanderen dat de verstrekte informatie waar en nauwkeurig is.
  • De betalingswijze is:
   • Online: creditcards en betaalkaarten
  • U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als er gegevens ongepast zijn. Indien uw betaling niet is geaccepteerd, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met opgave van de redenen.
  • We kunnen u vragen om aanvullende informatie te verstrekken die relevant is voor uw Transactie, waaronder de laatste vier cijfers van uw creditcardnummer (of andere betalingsinformatie), de vervaldatum van uw creditcard en uw e-mailadres en postadres voor facturering en kennisgeving (zoals informatie, “Betalingsinformatie”).
  • U verklaart en garandeert dat u het wettelijke recht hebt om alle betalingsmethode(n) te gebruiken die in dergelijke Betalingsinformatie wordt weergegeven.
  • Wanneer u een Transactie start, machtigt u ons om uw Betalingsgegevens aan derden te verstrekken, zodat we uw Transactie kunnen voltooien en uw betaalmethode in rekening kunnen brengen voor het type Transactie dat u hebt geselecteerd (plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten).
  • Abonnementen: Als u een abonnement aanschaft, worden aan het begin van uw abonnement de abonnementskosten voor eenmalig gebruik, de maandelijkse en jaarlijkse (indien van toepassing) plus eventuele toepasselijke belastingen en andere kosten (“Abonnementskosten”) in rekening gebracht. daarna elke maand of jaar (indien van toepassing) tegen de op dat moment geldende abonnementskosten. Als u een abonnement aanschaft, brengen wij (of onze externe betalingsverwerker) automatisch elke maand of elk jaar kosten in rekening op de verjaardag van de ingangsdatum van uw abonnement, met behulp van de betalingsinformatie die u heeft verstrekt, totdat u uw abonnement opzegt. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en ervoor te kiezen een Abonnement aan te schaffen, erkent u dat uw Abonnement terugkerende betalingsfuncties heeft en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende betalingsverplichtingen voordat u of ons uw Abonnement opzegt.
  • Wij ondersteunen u graag. Als er een probleem is, kunt u voor vragen of problemen contact opnemen met ons backofficeteam.
  • We nemen feedback van klanten zeer serieus en gebruiken deze om onze producten en servicekwaliteit voortdurend te verbeteren.
 13. PROEFPERIODE

  Wij bieden een gratis proefperiode van 7 dagen waarbij de gebruiker het abonnement kan opzeggen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Na de 7 dagen wordt het bedrag voor het door u gekozen abonnement afgetrokken. Om onze service op proef te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich op de website registreren.

  Gebruikers moeten hun abonnement 24 uur vóór het einde van de proefperiode opzeggen. Anders wordt het volledige bedrag voor de periode in rekening gebracht.

  Let op: Wij behouden ons het recht voor op eventuele wijzigingen in het restitutiebeleid. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden bijgewerkt.

 14. TERUGBETALING EN ANNULERINGSBELEID

  Ons algemene beleid is dat uw aankoop als definitief wordt beschouwd.

  Abonnementen worden geleverd met een gratis proefperiode van 7 dagen en worden vervolgens maandelijks of jaarlijks gefactureerd, afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen.

  Zonder het voorgaande te beperken, kunt u op elk gewenst moment opzeggen na het voltooien van de proefperiode van 7 dagen. Bij een dergelijke opzegging kunt u nog steeds gebruik maken van de toepasselijke betaalde service tot het einde van de voorwaarden waarvoor u hebt betaald.

  Als u een abonnement wilt opzeggen, annuleert u uw abonnement vóór 24 uur na verlenging.

  Om klanttevredenheid te bereiken, kan de klant contact met ons opnemen via onze e-mail: [email protected]. We zullen binnen 3 (drie) werkdagen reageren.

 15. GEOGRAFISCHE BEPERKING

  Wij behouden ons het recht voor, maar niet de verplichting, om het gebruik of de levering van een product of dienst te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Indien nodig kunnen wij van dit recht gebruik maken.

 16. LICENTIE

  Licentieverlening:

  • Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verleent het Bedrijf de Gebruiker hierbij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie om de Software en Service voor de Termijn te gebruiken.
  • De Gebruiker begrijpt en erkent dat de Gebruiker niet het recht heeft om de Dienst in sublicentie te geven of opnieuw te distribueren aan derden.
  • Niets in deze Overeenkomst mag worden beschouwd als een verlening van eigendom of eigendom van de Dienst aan de Gebruiker.
 17. MOBIELE APPS

  We vragen toestemming voor locatie op de achtergrond om de chauffeurs te helpen hun inkomende ritten te beheren. Onze gebruikers sturen taxiritten naar hen en ze mogen live updates sturen, zodat de administratie kan volgen terwijl de chauffeur aan het werk is, zelfs als de app op de achtergrond staat of gesloten is.

  Om alle ritten te kunnen beheren, hebben de chauffeurs die voor onze Gebruikers werken een chauffeursapp nodig, zodat we hun planning kunnen volgen. Op basis van de GPS-locatie kunnen we de bestuurder bij elke rit volgen en zien of hij vertraging heeft, uit de schema loopt enz. Deze informatie is essentieel om het dagelijkse schema van de gebruiker te beheren en onze gebruikersklanten op de hoogte te houden van de laatste status zonder de bestuurder.

  Locatiegegevens van de Cabcher Driver App worden veilig opgeslagen op onze server en worden niet gedeeld met externe providers.

 18. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN GEBRUIKERS

  • U zult de Dienst en Applicatie voor een wettig doel gebruiken en alle toepasselijke wetten naleven tijdens het gebruik van de Applicatie;
  • U mag geen inhoud op de applicatie uploaden die:
  • Lasterlijk, inbreuk makend op handelsmerken, auteursrechten of eigendomsrechten van een persoon of de privacy van iemand aantast, geweld of haatzaaiende uitlatingen bevat, inclusief gevoelige informatie over een persoon.
  • U mag de Applicatie niet gebruiken of openen voor het verzamelen van marktonderzoek voor een concurrerend bedrijf;
  • U mag geen verkeerde voorstelling geven van een persoon of entiteit of zich voordoen als een persoon of entiteit voor valse of illegale doeleinden;
  • U mag geen virussen of hacktools gebruiken om de werking van de Applicatie of de gegevens en bestanden van de Applicatie te verstoren;
  • U zult geen enkel apparaat, scraper of ander geautomatiseerd ding gebruiken om voor welk doel dan ook toegang te krijgen tot de Applicatie zonder toestemming van ons.
  • U informeert ons over alles wat ongepast is of u kunt ons informeren als u iets illegaals op de aanvraag aantreft;
  • U zult de goede werking van de Applicatie niet verstoren of proberen te onderbreken door het gebruik van een virus, apparaat, mechanisme voor het verzamelen of verzenden van informatie, software of routine, of toegang verkrijgen of proberen toegang te krijgen tot gegevens, bestanden of wachtwoorden die daarmee verbonden zijn. aan de Applicatie door middel van hacking, wachtwoord- of datamining of op enige andere wijze;
  • U zult geen advertenties en/of veiligheidsfuncties (bijvoorbeeld de knop ‚Misbruik melden‘) op de Applicatie afdekken, verbergen, blokkeren of op enigerlei wijze verstoren;
  • U zult geen actie ondernemen die (naar onze uitsluitende beslissing) een onredelijke of onredelijk grote belasting op onze technische regeling legt of kan leggen; En
  • U zult ons op de hoogte stellen van de ongepaste inhoud waarvan u kennis krijgt. Als u iets ontdekt dat in strijd is met de wet, laat het ons dan weten, dan zullen we het beoordelen.

  Hoewel we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van de Diensten of Inhoud te controleren of om Inhoud te bekijken of te bewerken, hebben we het recht om de Diensten te exploiteren, om de naleving van deze Voorwaarden te garanderen en om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. of andere wettelijke vereisten. Wij behouden ons het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, u de toegang tot de Applicatie of een dienst, of enig deel van de Applicatie of dienst, zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen en om alle inhoud te verwijderen.

 19. ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDENALGEMENE

  • Wij garanderen niet de juistheid, volledigheid, geldigheid of actualiteit van de door ons vermelde informatie.
  • We brengen van tijd tot tijd materiële wijzigingen aan in deze algemene voorwaarden. We kunnen u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen of via e-mailcommunicatie.
  • De applicatie wordt aan u in licentie gegeven op een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare basis, uitsluitend voor gebruik in verband met de Dienst voor uw privé, persoonlijk, niet-commercieel gebruik, met inachtneming van alle algemene voorwaarden. van deze Overeenkomst zoals deze van toepassing zijn op de Dienst.
  • U erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het behandelen van eventuele claims die u of een derde partij heeft met betrekking tot de aanvraag;
  • Zowel u als wij erkennen en komen overeen dat u bij uw gebruik van de applicatie zult voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van de overeenkomst van derden die een dergelijk gebruik kunnen beïnvloeden of er door beïnvloed kunnen worden.
  • U mag geen materiaal op de Cabcher-applicatie plaatsen waarvan het auteursrecht of het intellectuele eigendom eigendom is of kan zijn van een andere persoon of instantie.
 20. ILLEGAL SERVICES

  You agree not to use the Services for illegal purposes or for the transmission of material that is unlawful, defamatory, harassing, libellous, invasive of another’s privacy, abusive, threatening, harmful, vulgar, pornographic, obscene, or otherwise objectionable, offends religious sentiments, promotes racism, contains viruses or malicious code, or that which infringes or may infringe the intellectual property or other rights of another.

 21. INDEMNITEIT

  1. De Gebruiker zal het Bedrijf verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen tegen claims van derden die voortvloeien uit:
   1. misbruik van de Dienst;
   2. schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst;
   3. schending van toepasselijke wetten;
   4. schending van beleid.
  2. Deze schadeloosstelling blijft van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst.
 22. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij (a) de juistheid, volledigheid, geldigheid of tijdigheid van de door ons of derden vermelde informatie niet garanderen; en (b) is niet verantwoordelijk voor materiaal dat door ons, een gebruiker of een derde partij wordt geplaatst. U dient uw oordeelsvermogen, voorzichtigheid en gezond verstand te gebruiken bij het evalueren van mogelijke methoden of aanbiedingen en alle informatie die door ons of een derde partij wordt verstrekt.

  Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe, indirecte gevolgschade of enige andere vorm van verlies of schade die een gebruiker kan lijden door het gebruik van de Cabcher-applicatie, inclusief verlies van gegevens of informatie of enige vorm van financieel of fysiek verlies of schade.

  In geen geval zal NEGUP SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED, noch haar Eigenaar, directeuren, werknemers, partners, agenten, leveranciers of gelieerde ondernemingen, aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gebeurtenisrijke of voorbeeldige kosten, inclusief maar niet beperkt tot verlies van opbrengsten, cijfers, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit (i) uw gebruik of toegang tot of het niet verkrijgen van toegang tot of gebruik van de Dienst; (ii) gedrag of inhoud van een derde partij op de Dienst; (iii) alle inhoud verkregen via de Dienst; en (iv) onwettige toegang tot, gebruik of wijziging van uw uitzendingen of inhoud, al dan niet gebaseerd op garantie, overeenkomst, binnenlandse fouten (inclusief onzorgvuldigheid) of enig ander wettig concept, ongeacht of we ons bewust zijn van de mogelijkheid hiervan schade, en zelfs als een hierin uiteengezette remedie bedoeld is om zijn belangrijke doel nutteloos te maken.

 23. VERTROUWELIJKHEID

  Alle materialen die door de klant/klant worden verstrekt tijdens het gebruik van onze service, zullen door ons vertrouwelijk worden gehouden ten opzichte van derden, tenzij de openbaarmaking vereist is op grond van een wettelijke procedure of tenzij de openbaarmaking plaatsvindt aan onze financiële auditors of toezichthoudende instanties. Het openbaar maken of gebruiken van deze informatie voor enig doel dat buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst valt.

 24. GEEN VERANTWOORDELIJKHEID

  Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u voor:

  • eventuele verliezen die u lijdt doordat u onze applicatie op geen enkel moment kunt gebruiken; of
  • eventuele fouten of weglatingen in onze applicatie; of
  • het privacybeleid en de privacypraktijken van andere gelinkte websites van derden, zelfs als u deze bezoekt via links vanuit onze applicatie; of
  • elke ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie die buiten onze controle ligt.
 25. SPAMBELEID

  Het is ten strengste verboden om de Applicatie of een van onze Diensten te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, inclusief het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.

 26. LINKS MET DERDEN

  De Applicatie kan links bevatten naar externe websites of websites van derden (“Externe sites”). Deze links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en niet als autorisatie door ons voor de inhoud op dergelijke externe sites. De inhoud van dergelijke externe sites wordt door anderen gemaakt en gebruikt. U kunt communiceren met de sitebeheerder van die externe sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die wordt aangeboden via de link naar externe sites en geven geen enkele verklaring over de inhoud of juistheid van de informatie op dergelijke externe sites. Wanneer u bestanden downloadt van al deze websites, dient u veiligheidsmaatregelen te treffen om uw computer te beschermen tegen virussen en andere kritieke programma’s. Als u akkoord gaat met toegang tot gelinkte externe sites, doet u dit op eigen risico.

 27. PERSOONLIJKE INFORMATIE EN PRIVACYBELEID

  Door deze Applicatie te openen of te gebruiken, geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, op te slaan of anderszins te verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

 28. FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

  Er is alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie die op deze Applicatie wordt aangeboden accuraat en foutloos is. Wij verontschuldigen ons voor eventuele fouten of weglatingen die mogelijk zijn opgetreden. Wij kunnen u geen enkele garantie geven dat het gebruik van de Applicatie foutloos of geschikt voor het doel zal zijn, dat defecten zullen worden aangepast, of dat de site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of bugs of de volledige functionaliteit, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de Applicatie en wij geven geen enkele garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot geschiktheid voor het beoogde doel of nauwkeurigheid.

 29. VRIJWARING

  U stemt ermee in ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers en licentiehouders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, acties of eisen, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige kosten, die voortvloeien uit of voortvloeien uit uw schending van deze Overeenkomst of uw misbruik van de Inhoud of de Applicatie. Wij zullen u op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure en zullen u, op uw kosten, bijstaan bij de verdediging van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure. Wij behouden ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen over elke zaak die onder deze sectie valt onder de schadeloosstelling. In dat geval stemt u ermee in om mee te werken aan alle redelijke verzoeken die onze verdediging van een dergelijke zaak ondersteunen.

 30. GEMENGD

  SCHEIDBAARHEID Als een bepaling van deze Voorwaarden niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat noodzakelijk is, zodat de Voorwaarden voor het overige volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

  BEËINDIGING Termijn. De Diensten die aan u worden geleverd, kunnen door ons worden geannuleerd of beëindigd. We kunnen deze Services op elk moment beëindigen, met of zonder reden, na schriftelijke kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij vanwege een dergelijke beëindiging. Als u deze Voorwaarden beëindigt, worden al uw abonnementen op Services beëindigd.

  Gevolg van beëindiging. Bij beëindiging van deze Voorwaarden om welke reden dan ook, of bij annulering of verval van uw Services: (a) zullen wij stoppen met het leveren van de Services; (b) u heeft geen recht op restituties of gebruikskosten, of andere kosten, pro rata of anderszins; (c) eventuele vergoedingen die u aan ons verschuldigd bent, worden onmiddellijk en volledig opeisbaar, en (d) wij kunnen uw gearchiveerde gegevens binnen 30 dagen verwijderen. Alle secties van de Voorwaarden die uitdrukkelijk voorzien in overleving, of die door hun aard zouden moeten overleven, blijven ook na beëindiging van de Voorwaarden van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadeloosstelling, garantiedisclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid.

  VOLLEDIGE OVEREENKOMST Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen hierbij met betrekking tot het onderwerp dat in deze Overeenkomst is vervat.

  GESCHILLENBESLECHTING Indien er een geschil ontstaat tussen u en de applicatie Cabcher, is het ons doel om een dergelijk geschil snel en kosteneffectief op te lossen. Dienovereenkomstig komen u en de applicatie overeen dat we elke claim of controverse in rechte of billijkheid die tussen ons voortvloeit uit deze Overeenkomst of de applicatiediensten (een “Claim”) zullen oplossen volgens deze sectie getiteld “Geschillenbeslechting.” Voordat u uw toevlucht neemt tot deze alternatieven, gaat u ermee akkoord eerst rechtstreeks contact met ons op te nemen om hulp bij geschillen te zoeken door naar de Klantenservice te gaan.

  ARBITRAGEMOGELIJKHEID Voor elke claim die ontstaat tussen u en Cabcher (met uitzondering van claims voor voorlopige voorziening of andere billijke schadevergoeding), kan de partij die om schadevergoeding verzoekt ervoor kiezen om het geschil kosteneffectief op te lossen door middel van bindende, niet op schijn gebaseerde arbitrage. Een partij die voor arbitrage kiest, moet een dergelijke arbitrage initiëren via een gevestigde aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting (“ADR”), waarover de partijen onderling overeenstemming hebben bereikt. De ADR-aanbieder en de partijen moeten zich aan de volgende regels houden: (a) de arbitrage zal telefonisch, online en/of uitsluitend gebaseerd zijn op schriftelijke inzendingen, de specifieke wijze zal worden gekozen door de partij die de arbitrage initieert; (b) de arbitrage zal geen persoonlijke verschijning van de partijen of getuigen met zich meebrengen, tenzij anderszins wederzijds overeengekomen door de partijen, en (c) als een arbiter een vonnis uitspreekt, kan de partij die het vonnis ontvangt een oordeel over het vonnis vellen bij elke rechtbank van bevoegde jurisdictie.

  TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED De voorwaarden in dit document worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van India en de staat Tamil Nadu, zonder uitvoering te geven aan enig beginsel van wetsconflicten. De rechtbanken van Chennai, Tamil Nadu hebben exclusieve jurisdictie over elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de applicatie.

  OVERMACHT Wij zijn niet aansprakelijk jegens u, uw gebruikers of een derde partij voor het niet nakomen van onze of haar verplichtingen onder deze Voorwaarden als een dergelijke niet-nakoming ontstaat als gevolg van het plaatsvinden van een gebeurtenis waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben. , inclusief, maar niet beperkt tot, een oorlogsdaad of terrorisme, een natuurramp, een storing in de elektriciteitsvoorziening, oproer, burgerlijke onlusten of burgerlijke onrust of een andere gebeurtenis van overmacht.

  OVERDRACHT Wij hebben het recht om deze overeenkomst toe te wijzen/over te dragen aan een derde partij, inclusief haar holding, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, geassocieerde ondernemingen en groepsmaatschappijen, zonder enige toestemming van de Gebruiker.

  FEEDBACKCONTACT We verwelkomen feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Services (“Feedback”). U kunt feedback indienen door een e-mail te sturen naar [email protected] .